นมปลอม เต้านมเทียม เสื้อชั้นในสำหรับผู้ที่ผ่าตัดมะเร็งเต้านม ซิลิโคนหลังผ่าตัด ซิลิโคนเสริมหน้าอก คุณภาพสูง สัมผัสเหมือนจริง

3 นิ้ว 3 สัมผัส สกัดมะเร็งเต้านม

ดูแลเต้านมตัวเอง(Breast care) ก่อนเสี่ยงมะเร็งเต้านม


 
3 วิธีตรวจเต้านมด้วยตนเอง


1. คลำเป็นก้นหอย หรือ ตามเข็มนาฬิกา(Clock Pattern)
เริ่มคลำจากส่วนบนใกล้หัวนม วนเลื่อนนิ้วมือตามเข็มนาฬิกา เป็นวงกลม ขยายวงออกไปเรื่อยๆจนถึงฐานเต้านมและบริเวณรักแร้ ใช้นิ้วหัวแม่มือกับน้ิวชี้ บีบหัวนมดูว่ามีน้ำเหลือง หรือเลือดไหลออกมาหรือไม่      
                          
                                                        การตรจวเต้านม แบบ 3 นิ้ว 3 สัมผัส

 

 2. คลำตามแนวนอนขึ้นลงขนานกับลำตัว (Vertical Strip)
เริ่ม
คลำจากส่วนล่างด้านนอกของเต้านมเป็นแนวยาวถึงกระดูกไหปลาร้าโดยใช้ นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง คลำสลับขึ้นลงไปมาตามรูปให้ทั่วทั้งเต้านม

                                            ลดเสี่ยงห่างไกลมะเร็งเต้านม

     

3. คลำเป็นรัศมีรอบเต้านม

คลำเป็นรัศมีรอบเต้านมหรือ รูปลิ่ม (Wedge Paattern) เริ่มคลำจากส่วนบนเต้านมจนถึงฐาน และขยับนิ้วมือจากฐานถึงหัวนม เป็นรัศมีรอบเต้านมถึงกระดูกไหปลาร้าและบริเวณรักแร้
 

                       คลำเป็นรัศมีรอบเต้านม

สูตรเด่น.....เคล็ดลับ... รู้ไว้ห่างไกลมะเร็ง

     กินอาหารไขมันต่ำ เส้นใยสูง เช่นผัก ผลไม้ และ ถั่วเหลืองหรืออาหารที่อุดมด้วยวิตะมินแ้ล้วก็หมั่นออกกำลังกายบ่อยๆ อย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมง ช่วยลดสารกระตุ้น มะเร็งเต้านม

ตรวจเต้านมของคุณเป็นประจำ...

   -ทุกเดือนเมื่อมีอายุ 20 ปี ขึ้นไป
   -ทุกวันที่ 10 นับจากมีประจำเดือนวันแรก
 

                                                               

ขอบคุณที่มา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
และ VDO เผยแพร่เพื่อ
การศึกษา ntvhospital