นมปลอม เต้านมเทียม เสื้อชั้นในสำหรับผู้ที่ผ่าตัดมะเร็งเต้านม ซิลิโคนหลังผ่าตัด ซิลิโคนเสริมหน้าอก คุณภาพสูง สัมผัสเหมือนจริง

สัญญาณเตือน เมื่อร่างกายขาดธาตุเหล็กสัญญาณเตือน เมื่อร่างกายขาดธาตุเหล็ก

          เรื่องอาหารมีความสำคัญกับร่างกายมาก หากในแต่ละวันเราใช้ร่างกาย ไปกับการทํางานหนัก ยิ่งเฉพาะผู้ท่ีทํางานตลอดเวลาด้วยแล้ว ยิ่งทำให้ลืมการใส่ใจ ดูแลสุขภาพตัวเอง ทำให้มีโอกาสขาดธาตุเหล็กโดยไม่รู้ตัว ซึ่งธาตุเหล็กเป็นส่ิงสำคัญ กับร่างกายมาก แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ระดับธาตุเหล็กของเราอยู่ในระดับปกติ หรือ เป็นช่วงท่ีร่างกายกำลังขาดธาตุเหล็ก เรามาดูสัญญาณเตือนกันว่ามีอะไรบ้าง

          รู้สึกเมื่อยล้าง่าย ธาตุเหล็กช่วยในการสร้างฮีโมโกลบิน ทำหน้าที่นำ ออกซิเจนในเม็ดโลหิตแดงไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย แต่เมื่อร่างกายขาดธาตุเหล็กเซลล์เม็ดโลหิตแดงจะไม่แข็งแรง ทําให้เรารู้สึกอ่อนเพลียง่าย และรู้สึกง่วงบ่อย

     
เหนื่อยง่าย หายใจลำบาก  เมื่อเราออกกำลังกาย หรือเดินธรรมดา หากทำให้คุณเหนื่อยง่าย นั่นหมายความว่าร่างกายคุณขาดธาตุเหล็ก ซึ่งทำให้ร่างกาย ขาดออกซิเจนไปด้วย

    
ไม่มีสมาธิ  ส่งผลต่อการส่งสัญญาณของระบบประสาท เกิดผลเสียต่อ พฤติกรรม เช่นความสามารถในการเรียน การทำงาน การจดจำ ลดลง ไม่กระตือรือร้น และมีสมาธิในการทำสิ่งต่าง ๆ น้อยลง

    
ไม่สนใจคนรอบข้าง  ส่งผลให้เราไม่สนใจในส่ิงที่ทําอยู่ และไม่สนใจกับเรื่องสําคัญ ๆ และคนรอบข้างเลยก็ได้

    
ผิวซีดผิดปกติ  หากเราสังเกตดูผิวของตัวเองแล้ว ผิวดูซีดผิดปกติ แต่ไม่ใช่ผิวขาวขึ้น มีสาเหตุจากการไหลเวียนของโลหิต ไม่ดีพอ และจำนวนเซลล์เม็ดโลหิตแดงก็ลดลงด้วย

    
เล็บเปราะ หักง่าย เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่เห็นได้ชัด

    
ป่วยบ่อย  เนื่องจากภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ทําให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทำงานลดลง

    
ภาวะโลหิตจาง ผู้บริจาคโลหิตท่ีมีความเข้มข้นโลหิตต่ำไม่สามารถบริจาคโลหิต ได้ สาเหตุสำคัญเกิดจากการสูญเสียธาตุเหล็กไปกับโลหิตที่บริจาคอาจทำ ให้เกิด ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก

          ดังนั้น ! ผู้บริจาคโลหิต โดยเฉพาะผู้บริจาคโลหิตหญิง ควรให้ ความสําคัญกับการรับประทานยาธาตุเหล็กที่ศูนย์บริการโลหิตฯ ได้จัดให้กับผู้บริจาคโลหิตรับประทานในรูปแบบของยาเม็ด Ferrous fumarate 50 เม็ดควบคุมการเลือกรับประทานอาหารให้หลากหลาย และครบท้ัง 5 หมู่ เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วน

           เพียงเท่านี้ จะช่วยลดความเสี่ยงในการขาดธาตุเหล็ก ซึ่งจะทำให้มีความเข้มข้นโลหิต อยู่ในระดับปกติเพียงพอที่จะบริจาคโลหิต ได้อย่าง ต่อเนื่อง และทำ ให้ระบบโลหิตในร่างกายมีโลหิต ใหม่หมุนเวียนทดแทน โลหิตเก่า ทำให้สมองฉับไว ผิวพรรณสดใส เซลล์ใหม่แข็งแรงอีกด้วย       

 

 


ขอขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจาก

www.kapook.com