นมปลอม เต้านมเทียม เสื้อชั้นในสำหรับผู้ที่ผ่าตัดมะเร็งเต้านม ซิลิโคนหลังผ่าตัด ซิลิโคนเสริมหน้าอก คุณภาพสูง สัมผัสเหมือนจริง

การตรวจเต้านมด้วยตนเอง

การตรวจเต้านมด้วยตนเอง
Breast Self Examination


-ตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือนเริ่มเมื่ออายุ 20 ปี ขึ้นไป
-ตรวจทุกวันที่ 7-10 นับจากวันที่มีประจำเดือนวันแรก
-สำหรับผู้ที่หมดประจำเดือนแล้วให้ตรวจทุกเดือน

มะเร็งเต้านม
  
เป็นโรคที่พบมากเป็นอันดับสองในสตรีไทย และมีแนวโน้มพบสูงขึ้น
   สตรีทุกคนมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมแนวทางที่ดีที่สุดในการลดอัตราตายจากโรคมะเร็งเต้านม คือการค้นหา และการตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมให้ได้ในระยะเริ่มแรก
   มะเร็งเต้ืานมสามารถรักษาให้หายได้ ถ้าตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรก


การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง

 
  ทำให้รู้ลักษณะของเต้านมที่ปกติเป็นอย่างไร และสามารถค้นพบสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ง่ายและรวดเร็วถ้าตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรก การรักษาจะได้ผลดีมากก้อนที่เต้านมไม่ใช่เป็นมะเร็งทั้งหมดอาจเป็นถุงน้ำหรือเนื้องอกธรรมดาก็ได้

วิธีตรวจเต้านมด้วยตนเอง ท่าที่ใช้ในการตรวจ 3 ท่า
การดู การคลำ สังเกตสิ่งผิดปกติของเต้านม โดยตรวจดูอย่างละเอียด 4 ข้ันตอน

ท่าที่ 1 ยืนหน้ากระจก

ตรวจเต้านมด้วยตนเองท่าที่ 1 ยืนหน้ากระจก

-วางแขนไว้ข้างลำตัว ดูรูปร่างขนาดของเต้านม ระดับของหัวนมและสีผิวของเต้านมทั้่งสองข้าง
ยกแขนขึ้นเหนือศรีษะดูขนาด รูปร่างและลักณะผิดปกติของเต้านม เช่นรอยบุ๋ม รอยนูน แผล หรือการอักเสบ
-ยกแขนขึ้นเหนือศรีษะดูขนาด รูปร่างและลักษณะผิดปกติของเต้านม เช่นรอยบุ๋ม รอยนูน แผล หรือการอักเสบ
วางมือทั้่ง 2 ข้างไว้บนสะโพกและกดน้ำหนักลง หรือเกร็งหน้าอกและดูสิ่งผิดปกติของเต้านม
-วางมือทั้่ง 2 ข้างไว้บนสะโพกและกดน้ำหนักลง หรือเกร็งหน้าอกและดูสิ่งผิดปกติของเต้านม
โน้มตัวไปข้างหน้า เพื่อตรวจดูสิ่งผิดปกติของเต้านมทั้ง 2 ข้างได้ชัดเจนมากขึ้น
-โน้มตัวไปข้างหน้า เพื่อตรวจดูสิ่งผิดปกติของเต้านมทั้ง 2 ข้างได้ชัดเจนมากขึ้น

ท่าที่ 2 ท่านอน

ตรวจเต้านมด้วยตนเองท่านอน
-นอนหงายใช้หมอนเล็กๆสอดใต้ไหล่ข้างที่จะตรวจ เช่น ตรวจข้างขวา ยกแขนขวาขึ้นเหนือศรีษะ

ใช้มือข้างซ้ายทั้ง3นิ้ว คือนิ้วชี้ นิ้วกลาง โดยใช้ปลายนิ้วตรวจเต้านมข้างขวา
-ใช้มือข้างซ้ายทั้ง3นิ้ว คือนิ้วชี้ นิ้วกลาง โดยใช้ปลายนิ้วตรวจเต้านมข้างขวา
ตรวจหามะเร็งเต้านม
-กดเบาๆ กดแรงขึ้น และกดหนักขึ้นเป็น 3 ระดับ ให้ทั่วเต้านมและรักแร้ เพื่อค้นหาก้อนที่อยู่บริเวณใกล้ผิวหนังและก้อนบริเวณเต้านม ที่สำคัญห้ามบีบเนื้อเต้านม จะรู้สึกว่ามีก้อนซึ่งความจริงไม่ใช่
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง
-บีบหัวนมโดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้บีบหัวนมเบาๆ ดูสิ่งคัดหลั่งว่ามีน้ำเลือดไหลออกมาหรือไม่

ท่าที่่ 3 ตรวจขณะอาบน้ำ

ตรวจเต้านมขณะอาบน้ำ
-ตรวจขณะที่ตัวเปียกหรือฟอกสบู่จะทำให้ผิวหนังลื่นตรวจได้ง่ายตรวจเต้านมข้างขวา ให้ยกมือขวาขึ้นวางบนศรีษะ ใช้นิ้วมือซ้าย 3 นิ้ว ตรวจเช่นเดียวกับท่านอน

--ตรวจเต้านมด้านซ้ายด้วยวิธีเดียวกัน

-ตรวจบริเวณรักแร้ เพื่อดูความผิดปรกติ ว่าพบก้อนหรือต่อมน้ำเหลืองโตหรือไม่

-บีบหัวนมโดยใช้น้ิวหัวแม่มือ และนิ้วชี้บีบหัวนมเบาๆ ดูสิ่งคัดหลั่งว่ามีน้ำเลือด น้ำเหลืองไหลออกมาหรือไม่

ตรวจเต้านมขณะอาบน้ำ

 

 

ขอบคุณที่มา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ